[:tr]TÜRK GIDA KODEKSİ SEBZE VE MEYVELERİN – UYULMASI GEREKEN STANDART UYGULAMALARA TEBLİĞ: Resmî Gazete Sayı : 30199[:]

[:tr] 3 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30199 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SEBZE VE MEYVELERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİNDE UYULMASI GEREKEN STANDART UYGULAMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan.. read more →

06 Mar 2018
0 Comment
31 May 2017
0 Comment
12 Apr 2017
0 Comment
17 Feb 2017
0 Comment
23 Jan 2017
0 Comment
24 Nov 2016
0 Comment
03 May 2016
0 Comment
27 Apr 2016
0 Comment