Türkçe:
Toplanan herhangi bir veri veya yalnızca dahili amaç için kullanılacaktır. İlgili verilerin dağıtımı yalnızca ilgili temsilciye gönderilecektir. EU-GDPR 2016/679 tarafından belirlenen veri ve gizlilik korumasının ardından tüm veriler saygılı bir şekilde ele alınacaktır.

English:
Any data collected will be used or for internal purposes only. Distribution of relevant data will only be sent to the relevant representative. All data will be treated with respect, following the data and privacy protection set by EU-GDPR 2016/679.