Dondurulmuş ürünleri veya soğuk ortam sıcaklıkta araç ile dağıtım, veya soğuk araçtadonuk ürünlerin dağıtımı. Daha verimliği için destek!

Soğuk senin için

hayati önemi var mı?

Soğuk zincir mikro dağıtımda:

Kullanınız!

Dondurulmuş ürünleri veya soğuk ortam sıcaklıkta araç ile dağıtım, veya soğuk araçta
donuk ürünlerin dağıtımı. Daha verimliği bir operasyon olacak!

Neler gerek:
ATP-IR Konteyner
Ötektik enerji  – Kriyonik enerji – Siber Sistemi

Uygulama: Mikro dağıtım, Dondurulmuş Soğuk Gıda, İlaç ve kimyasal için.

Beceriler: “All-round” her yönden lojistik soğuk lojistk çözüm ürünleri

Website: www.olivo.eu