YASAL MEVZUAT

  • TÜRK GIDA KODEKSİ SEBZE VE MEYVELERİN – UYULMASI GEREKEN STANDART UYGULAMALARA TEBLİĞ: Resmî Gazete Sayı : 30199

    [:tr] 3 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30199 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SEBZE VE MEYVELERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİNDE UYULMASI GEREKEN STANDART UYGULAMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan […]
  • TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ: Resmî Gazete Sayı : 29211

    20 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29211 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan elde edilmiş kabuklu yumurtanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasında dikkate alınacak özellikleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) […]
  • 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149

    TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARIN DEPOLANMASI, MUHAFAZASI VE TAŞINMASI SIRASINDA SICAKLIĞIN İZLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/48) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hızlı dondurulmuş gıdaların depolanması, muhafazası ve taşınması sırasında sıcaklığın izlenmesi ile ilgili kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; hızlı dondurulmuş […]